Atrankos auditas

Organizacijos procesų vertinimas iš šalies yra taškas, nuo kurio pradedami teigiami pokyčiai. Žmogiškųjų išteklių srityje organizacijoms svarbu pritraukti geriausius specialistus ir užtikrinti dinamišką personalo pokyčių suvaldymą. Indigroup personalo atrankos audito tikslas – aukščiausias organizacijos darbuotojų paieškos politikos efektyvumas.

Organizacijos planuoja personalo poreikį į priekį. Personalo atrankos audito konsultantai yra atsakingi už organizacijos nustatytų planų ir atrankos procesų galimybių suvienodinimą. Audito metu nustatomos buferinės ir kritinės atrankos procesų zonos, kuriose pokyčiai įgyvendinami prioriteto tvarka.

25

Pilno ciklo atrankos auditas su rezultatų pristatymu vidutinškai trunka 25 darbo dienas

  • Darbo pozicijų, atsakomybių, funkcijų auditas ir detalizavimas
  • Darbo paieškos medijų naudojimo auditas ir naujų medijų nustatymas
  • Personalo atrankos rinkodaros veiksmų auditas ir atnaujinimas
  • Darbo pokalbių skirtingoms specialistų kategorijoms struktūros auditas ir nustatymas
  • Enter/Exit politikos auditas ir naujų tvarkų integracija
  • Įmonės reprezentavimo tvarkos personalo atrankos metu auditas ir kūrimas

Po personalo atrankos audito organizacijos išlaisvina visą galimą potencialą ir maksimaliai išnaudoja savo konkurencinius pranašumus darbo rinkoje. Integruoti personalo atrankos pokyčiai lemia didesnį įeinančių kandidatų atitikimą pozicijoms, aukštesnę ir kryptingą motyvaciją bei efektyvesnę viešąją ir tiesioginę paiešką.

-28%

Vidutinė darbuotojų paieškos trukmė.

+33%

Potencialių kandidatų pritraukimas.

-22%

Personalo atrankos kaštai per metus.

-42%

Bandomojo laikotarpio atmetimo rodiklis.

2015 m. atliktų personalo atrankos auditų Baltijos ir Lenkijoje šalyse statistika. Informacija UAB Indigroup klientų, pateikusių duomenis po personalo atrankos audito praėjus vieneriems kalendoriniams metams.