Darbdavio įvaizdžio formavimas

Konkurencijos darbo rinkoje augimas yra vienas pirmųjų požymių skatinančių ekonomikos augimą ir verslo aplinkos progresą.

Rinkose, kuriose visi dalyviai turi panašias ekonomines ir technologines sąlygas konkurenciniam pranašumui įgyti, lemiančiu faktoriumi tampa profesinių ir asmenybinių kompetencijų skirtumai tarp organizacijų darbuotojų. Progresyvaus verslo aplinkoje didžiausias organizacijų pranašumas yra jos darbuotojai, o pagrindinis tikslas – efektyvus jų pritraukimas ir išlaikymas.

3000

Darbuotojų vienija mūsų didžiausias klientas

Visos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijos, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos srities, turi unikalų, tik joms būdingą darbdavio įvaizdį. Ar šis įmonės įvaizdis yra nuoseklios darbdavio įvaizdžio formavimo strategijos rezultatas, ar jis buvo suformuotas išorinių, dažnai neobjektyvių ir nekontroliuojamų darbo rinkos veiksnių? Tai vienas pagrindinių organizacinės komunikacijos klausimų, kurio atsakymas dažnai lieka neatsakytas.

Ilgalaikės darbdavio įvaizdžio strategijos kūrimas ir įgyvendinimas leidžia organizacijoms įgyti ir išlaikyti pranašumą, konkuruojant dėl didžiausią vertę kuriančių specialistų. Ilgalaikė darbdavio įvaizdžio politika leidžia parinkti efektyviausias įmonės įvaizdžio darbo rinkoje stiprinimo bei kūrimo priemones. Tokiu būdu užtikrinamas efektyvus darbuotojų komandos formavimas bei kryptingas darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos lygio kilimas.

Chorus
Sužinokite apie Chorus daugiau

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite