IT specialistų paieška ir atranka

IT specialistų rinka yra ypatinga. Čia galioja didžiausias darbo pasiūlos ir paklausos disbalansas, didžiausia poreikio dinamika ir aukščiausi atlyginimai specialistų lygio darbuotojams. Darbuotojų paieškos bendrovės taip pat turi turėti atskirus standartus IT atrankose. Indigroup šiai rinkai turi atskirą IT darbuotojų atrankos modelį – Devpool by Indigroup1

Programuotojų, QA specialistų, analitikų ir kt. IT specialistų paieškai reikalingi dedikuoti personalo atrankos agentūros projektų vadovai. Jie ne tik turi gerai suprasti IT srities metodologijas, programavimo kalbų skirtumus, bet ir žinoti IT specialistų interesų zonas ir lūkesčius. Trumpai tariant, IT specialistų paieškos projektų vadovas turi žinoti skirtumus tarp Agile ir Waterfall, tarp Laravel ir Symfony, tarp Vue.js ir React.js, tarp Manual QA ir QA Automation ir t. t. Jei diskusijos šiuo klausimu nėra – atrankos projektų vadovas neturi pakankamai kompetencijų atrinkti programuotoją ar bet kokį kitą IT specialistą. Indigroup dirba būtent IT atrankų projektų vadovai, kurie yra visiškai dedikuoti šiai sričiai. Bendravimas su programuotojais, testuotojais, analitikais, SysAdmin’ais, DevOps’ais ir Product Owner’iais jiems yra kasdienybė. Jie žino įmones, stack’ų skirtumus skirtingose bendrovėse, žino kandidatų stiprybes, juos motyvuojančius faktorius. Indigroup dedikuoti IT atrankoms projektų vadovai yra ta maža grupė HR srities žmonių, su kuriais IT specialistai patys nori bendrauti.

Netikime, kad viską galima daryti gerai. Būtent todėl mūsų IT atrankoms sukūrėme atskirą atrankos metodologiją, išugdėme atskirus IT darbuotojų paieškai dedikuotus projektų vadovus ir sukūrėme patikimo ir kandidatus tinkamai atstovaujančio jų pačių HR partnerio įvaizdį.

91%

Indigroup atrinktų IT specialistų nėra aktyviai ieškantys darbo kandidatai2

1,5 sav.

Vidutiniškai per tiek laiko Indigroup IT atrankų komanda pristato pirmuosius kandidatus

Kiekvienas šiuo metu darbo neieškantis programuotojas vertina konkretumą, aiškią atsakomybę, atvirą poziciją dėl atlyginimo bei tikslų stack’o aprašymą. Taip pat jiems svarbus efektyvus ir greitas atrankos procesas, nes dažnai pasiūlymas veja pasiūlymą ir nėra laiko laukti. Visą šią informaciją gauti iš vienų rankų yra didelis privalumas, tad Indigroup, investavusi į atskirą IT atrankų metodologiją ir dedikuotus specialistus, pajuto didelį teigiamą efektą: sumažėjo atrankų trukmė, padidėjo pasyvių kandidatų sudominimo reitingas, padidėjo savarankiškų kandidatų užklausų skaičius bei padidėjo kandidatų į vieną IT poziciją vidurkis, kuris 2021 m. pasiekė 6,8 kandidato vienai atrankai.

Kiekvienas naujas programuotojo, testuotojo, analitiko ar pan. IT atrankos projektas yra nauja, tačiau jau aiški veiksmų seka, kurią Indigroup projektų vadovai jau yra atlikę šimtus kartų. Jei sprendžiate, kam patikėti savo poreikį IT specialistams – mes mielai pasidalinsime savo sėkmės istorijomis ir sukursime dar vieną.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite

1 Indigroup sukurta ir nuo 2018 m. naudojama IT specialistų atrankos metodologija.
2 remiantis nuo 2018 iki 2021 m. Indigroup surinktais duomenimis.
3 remiantis 2021 m. Indigroup atrankų statistika.

Devpool by Indigroup specialistų paieškos metodas

IT srities atrankų skirtumai lyginant jas su kitų sektorių atrankomis yra tokie akivaizdūs, kad sukūrėme Devpool by Indigroup metodologiją, kuri padeda greitai, kokybiškai ir tiksliai atrinkti geriausius savo srities IT specialistus. Nesvarbu, ar tai pakankamai populiarios PHP, Java, Node.js, C# programuotojų, testuotojų, DevOps, SysAdmin, Product Owner rolės, ar gerokai retesnės RoR, RPA ar kt. pozicijos – Devpool by Indigroup metodologija yra pritaikyta visoms IT atrankoms.

Indigroup IT atrankų metodologija yra unikali tuo, kad ji buvo sukurta po 5 metų darbo IT darbuotojų paieškos srityje bandant įvairias metodologijas ir taikant moderniausius paieškos kanalus. Visos žinios buvo panaudotos vidinės metodologijos kūrimui, kuri pradėjo duoti rezultatus jau pirmaisiais metais po jos taikymo pradžios. Kuriant Devpool by Indigroup metodologiją buvo naudojami 4 rodikliai: tinkamų kandidatų skaičius, pirmųjų tinkamų kandidatų pasiūlymo greitis, pasyvių kandidatų rinkos aprėpiamumas, pasyvių kandidatų konversijos rodiklis (PCCR). Šiais rodikliais vadovaujantis Devpool by Indigroup metodologija yra tobulinama kasmet.

Šiuo metu Indigroup jau naudoja 3-ią Devpool by Indigroup metodologijos versiją, kurios esminis atnaujinimas – kandidatų aktyvinimas nesant konkrečiam poreikiui. Taigi, dabartinę Indigroup directopool-IT metodologiją sudaro 4 dalys:

  1. IT pozicijų aprašymų pateikimo taisyklių rinkinys su prioritetinėmis dalimis pagal rolę.
  2. Kandidato ilgojo sąrašo sudarymo raktažodžių rinkinys pagal rolę.
  3. Tikslinių žinučių, medijos kanalų ir pokalbių turinio taisyklės.
  4. Visų IT atrankų veiksmų žemėlapis nuo poreikio formavimo iki kandidato įdarbinimo.

Visos šios keturios IT darbuotojų atrankos metodologijos dalys kasmet tobulinamos, atsižvelgiant į naujas IT pozicijas, naujas technologijas, framework’us ir rinkos žaidėjus.

4,0 iki 6,8

Naudojant Devpool by Indigroup metodologiją kasmet didiname vidutinį kandidatų skaičių IT atrankose – nuo 4,0 2019 m. iki 6,8 2021 m.

Geri programuotojai ir kiti IT specialistai darbo neieško, tad reikia juos motyvuoti svarstyti pasiūlymus. Motyvatoriai keičiasi priklausomai nuo siūlomos pozicijos lygio ir esamos kandidato darbovietės. Indigroup projektų vadovai IT specialistų atrankose iš anksto numato verčių sąrašą kandidatui pagal prioritetą svarbiausias. Taip pat numatomas verčių komunikavimo planas.

Geri programuotojai ir kiti IT specialistai laisvi rinkoje ilgai nebūna, todėl reikia efektyvaus atrankos proceso. Vadovaujamės taisykle, jog sutikęs atrankoje dalyvauti kandidatas turi būti pristatomas klientui tą pačią dieną. Tuo pačiu, jei klientas neturi numatęs tikslios IT specialistų atrankos politikos – dirbame su klientu šiuo klausimu, kad aiškiai žinotume, kada ir kokie veiksmai laukia skirtinguose atrankos etapuose. Tai leidžia kai kuriais atvejais sumažinti laiką nuo kandidato pasiūlymo iki įdarbinimo net iki 2 savaičių.

Geros personalo atrankos įmonės nelaukia, kol kandidatai atsiųs savo CV. Tiesioginę paiešką (galvų medžioklę) naudojame nuo pat pirmosios IT atrankų dienos. Taip iš karto susisiekiame su geriausias IT specialistais ir visai nesvarbu, kad reikia kreiptis į didelę dalį pasyvios darbo rinkos. Indigroup IT atrankose apima labai daug pasyvių kandidatų ir mes nebijome jų „ne”, nes kontakto užmezgimas bus naudingas kitoje atrankoje po pusmečio. Būtent investicija į ilgalaikius sprendimus IT atrankose yra didžiausia Indigroup vertybė ir pranašumas.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite