Vadovų paieška ir atranka

Mokytis iš savęs yra puikus tobulėjimo principas, tačiau jis greitai pasiekia ribas. Organizacijose tobulėjimą užtikrina aukščiausio lygio vadovai1. Kai šią darbuotojų grandį kompanijoje sudaro rinkos lyderiai, aukščiausi rezultatai yra tik laiko klausimas. Juos užtikrinti gali tik kasmet į vadovų paieškos procesą investuojančios vadovų paieškos įmonės.

Pokyčiai organizacijoje prasideda nuo vadovų. Kiekvienoje aukščiausio lygio vadovo atrankoje mums patikimas strateginis vaidmuo, kuris nulemia tolimesnę verslo plėtrą. Būtent todėl kiekviena vadovų paieška mūsų klientui yra nauja galimybė. Per paskutinius 5 metus mūsų įvykdyta vadovų atranka sėkmingai atvėrė 48 naujas rinkas, suformavo daugiau nei 50 naujų įmonių padalinių ir sukūrė daugiau nei naujų 30 paslaugų bei produktų mūsų klientams. Tai didžiuliai pasiekimai, kurių pradžios taškas – sėkminga vadovo atranka. Mus tai įpareigoja, todėl kasmet investuojame į vadovų paieškos projektų valdymo metodus ir kandidatų pritraukimo priemones, lemiančias sėkmingą įmonių vadovų paiešką pritraukiant lyderius.

Rezultatas yra svarbiausia. Mes siekiame jo taip, kad klientas gautų papildomos vertės. Kiekviena nauja vadovų paieška – galimybė gerinti kliento darbdavio įvaizdį. Indigroup vadovų atrankos specialistai formuoja teigiamą kliento – darbdavio turinį vadovų paieškos procese, taip užtikrindami aukščiausią vadovų motyvaciją. Tuo pačiu tai yra ilgalaikės vertės klientui kūrimas, kuria jie gali naudotis pritraukdami išskirtinai aukšto lygio vadovus.

97%

Atrinktų vadovų sėkmingai pasiekė jiems deleguotus tikslus2

5,5 savaitės

Tiek vidutiniškai šiuo metu trunka Indigroup atliekama vadovų atranka nuo jos pradžios iki tinkamo kandidato patvirtinimo3

Indigroup prisiima didžiulę atsakomybę už klientų verslo plėtrą, strateginių pokyčių inicijavimą bei naujų rinkų užkariavimą. Dėl to to išnyksta kliento sąvoka ir vadovų atranka tampa partneryste. Į vadovų paieškos ir atrankos procesų tobulinimą investuojame kiekvienais metais. 2014 m. įgyendinome vadovų pritraukimo konsultacijomis programą, 2015 m. sukūrėme vadovų atrankos kokybės valdymo sistemą Baltijos šalyse tarptautinės Deem metodologijos adaptavimo projekte, o 2016 – 2018 metais vystome pasyvių darbo rinkos vadovų „check“ apklausas siekdami išsiaiškinti vadovus labiausiai motyvuojančius faktorius. 2019 m. skyrėme ypatingą dėmesį pozicijų aprašymų formavimui sukurdami standartą, kurio laikomės kievienoje atrankoje. Standartą sudaro 7 vertinimo parametrai (turinio unikalumas, išsamumo lygis, verslo pristatymo kokybė, faktų skaičius, tikslų nurodymas, komandos sudėtis ir turinio struktūra). Visų parametrų kritiškas vertinimas leido mums padidinti pasyvių kandidatų vadovų atrankoje sudominimą beveik 20%. Vadovų paieška reikalauja kasmetinių investicijų ir mes nesustojame. Taip siekiame kokybiškiausio ir skaidriausio įmonių vadovų paieškos modelio Baltijos šalyse.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite

1 nuo 17 lygmens pagal Hay Group kompanijos specialistų nustatytus lygius.
2 remiantis klientų apklausos duomenimis, atliktos 2018 m. 1 ketv.
3 Visų Indigroup atliktų vadovų paieškų trukmės vidurkis remiantis 2018 m. duomenimis.

Tiesioginė paieška

Jei norime būti išgirsti geriausių, privalome būti geriausi. Indigroup vadovų paieškos specialistai yra puikiai žinomi ir vertinami Baltijos šalių darbo rinkose. Į mus dėl karjeros per mėnesį savarankiškai kreipiasi daugiau nei 50 aukščiausio lygio vadovų, kurie planuoja karjeros pokyčius. Tai yra patikimo personalo atrankos partnerio įvertinimas, kuris įpareigoja vis tobulinti vadovų atrankos procesą taikant aukščiausius efektyvumo, kandidatų įsitraukimo, jų vertinimo kokybės bei kliento poreikių atitikimo standartus

Vadovų paieška reikalauja veiksmo. Lyderiai nėra aktyvūs darbo rinkoje, todėl būtina juos motyvuoti individualiai. Indigroup vadovų atranka remiasi aktyviais veiksmais nustatytoje darbo rinkoje nepriklausomai nuo to ar ieškome įmonės vadovo, ar funkcinės grandies vadovo. Kiekvienas vadovų atrankos projektas turi savo planą, kuriame numatomos tiesioginės paieškos priemonės. Indigroup taiko tiesioginio kontakto, rekomendacines bei konsultacines tiesioginės vadovų paieškos taktikas. Visų šių taktikų naudojimas vienu metu per paskutinus 5 metus leido mums pasieki 30% didesnį vadovų pritraukimą bei sumažinti vadovų atrankos projektų trukmę 25% iki vidutiniškai 5,5 savaičių nuo atrankos pradžios, kandidatų įvertinimo, klientų pokalbių su atrinktais kandidatais iki galutinio kandidato pasirinkimo patvirtinimo. Kuo efektyviau ir greičiau vyksta atranka, tuo labiau motyvuoti kandidatai bei didesnis jų įsitraukimas.

8%15%

Kasmet geriname vykdomų atrankų PCCR rodiklį (Passive candidate conversion rate)

Kriterijai, kuriais remiamės atrinkdami vadovus apima 4 sritis: patirtį, motyvaciją, kultūrinį kompanijos atitikimą ir nepriekaištingą reputaciją. Kiekvienas atrinktas kandidatas privalo atitinka visus šiuos 4 kriterijus, kuriuos dar skaidome į 3 lygius pagal kriterijų atitikimo laipsnį. Taip klientui suteikiame galimybę palyginti visus tinkamus kandidatus SWOT analizės principu. Taip pat taikome dviejų lygiu SWOT analizę, kai pirminė analizė atliekama po mūsų vadovų atrankos specialistų kandidatų įvertinimo, o antroji analizės dalis atliekama kartu su klientu po jo susitikimo su kandidatais. Padvigubinę argumentų skaičių, leidžiame klientams priimti maksimaliai objektyvius sprendimus dėl geriausiai jiems tinkamo vadovo.

Išsirinkus tinkamiausią vadovą, prasideda derybų stadija, kuriai vadovų atrankos kompanijos klientas privalo būti gerai pasiruošęs. Kandidatų lūkesčių atskleidimas, motyvacijos lygis, motyvuojančios aplinkybės bei karjeros siekių nurodymas yra mūsų užduotis. Vadovų paieškos procese kaupiame visą informaciją apie kandidatus, kuri bus būtina laukiančioms kliento ir mūsų atrinkto vadovo deryboms. Taip užtikrinamas abipusis poreikių atitikimas ir greitesnis įdarbinimo procesas.

Priimti strateginį sprendimą yra sudėtinga. Patikėti aukščiausio lygio vadovo atranką partneriams – dar labiau. Todėl vadovų paieškos partnerius reikia puikiai pažinti. Indigroup pažįsta jau daugiau nei pusė didžiausių Lietuvos bendrovių, kurioms vadovų atranka yra ypač svarbus plėtros žingsnis. Susipažinkime – mes esame Indigroup ir mūsų pagrindinis tikslas – būti pasitikėjimo ašimi aukščiausio lygio vadovų paieškos ir atrankos procese.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite