Vadovų kompetencijų vertinimas

Sistemingas ir reguliarus vadovų kompetencijų vertinimas leidžia organizacijoms ne tik matuoti vadovų asmeninės ir profesinės brandos progresą, bet ir kontroliuoti vidinius veiksnius, darančius įtaką įmonės veiklos produktyvumui ir organizacinei aplinkai.

Remiantis “deem” organizacijos klimato tyrimo metodika, didesnės nei 6 darbuotojų grupės vadovas turi tiesioginę įtaką 35% personalo pasitenkinimo, įsitraukimo, profesinio suderinamumo ir motyvacijos rodikliams vidutinio ir stambaus dydžio organizacijose. Didesnės nei 15 darbuotojų grupės – daugiau nei 46%.

200+

Vadovų iki 2020 m. dalyvavo Indigroup vadovų vertinimo projektuose

Atliekant vadovų kompetencijos vertinimą, Indigroup specialistai didelį dėmesį skiria fundamentaliems vadovaujančio personalo parametrams, nulemiantiems gebėjimą deleguoti atsakomybę bei įvertinti aplinką, kurioje veikia jų pavaldume esantis organizacijos personalas. Vadovų vertinimui naudojamas penkių tarpusavyje susijusių klausimynų paketas, sudarytas iš uždarų ir atvirų bei situacinių kategorijų klausimų. Vertinimo pokalbio metu selektyviai taikomi skirtingoms kategorijoms priklausantys klausimai, taip išlaikant unikalią pokalbio struktūrą ir vertinimo validumą.

MAR (managers assessment report) vadovų vertinimo ataskaita pateikiama lyginamosios analizės principu, taip sudarant galimybę įvertinti tiek individualius kiekvieno vadovo kriterijus, tiek ir išskirti vadovų komandos vidutines profesinių bei asmenybinių rodiklių reikšmes.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite