Sektoriai

Informacinės technologijos

Nuo 2019 m. Lietuvoje vidutinis IT specialistų skaičius vienoje IT įmonėje kasmet auga apie 30%. Konkurenciją skatina ir besiplečiantys paslaugų centrai, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas IT paslaugų vystymui.

Sektoriuje svarbiausia užtikrinti geriausių specialistų pritraukimą ir išlaikymą jiems tobulėjant. IT Specialistų pasiūlos ir paklausos skirtumui augant, reikalingos pastovios investicijos į naujus paieškos kanalus. Siekimas būti konkurencingais dėl IT specialistų tapo didesniu iššūkiu nei kuriamas IT produktas. IT sektoriuje nuo kuriamų sprendimų pereinama prie žmonių, kurie yra pagrindinis sėkmingos plėtros rodiklis.

20%

Kasmet Lietuvoje auga vidutinis IT specialistų skaičius vienoje įmonėje

9,3

Konkurencingumo
indeksas

Logistika

Logistikos srities vadovai yra lojalesni savo darbovietėms nei kitų sričių vadovai ir tiesioginė paieška šiame sektoriuje kasmet reikalauja naujų sprendimų pritraukiant lyderius.

Sektoriuje sukuriama BVP dalis Lietuvoje yra didžiausia visoje ES – 13%. Šioje srityje infrastruktūros, pardavimų, ekspedicijos, tarptautinio krovinių pervežimo specialistai ir vadovai yra aktyvūs darbo rinkos dalyviai, visuomet stebintys naujus rinkos darbdavius bei sekantys pasikeitimus esamų lyderių įmonėse. Sektoriui, priklausančiam nuo užsienio ekonomikos situacijos, svarbi greita reakcija į pasikeitimus ir geriausi specialistai.

13%

Sektoriuje sukuriama BVP dalis Lietuvoje yra didžiausia visoje ES

7,5

Konkurencingumo
indeksas

Prekyba

Mažmeninės prekybos sektorius Lietuvoje kasmet generuoja apie 9 mlrd. Eur apyvartą. Tuo pačiu aukštas darbo rinkos dalyvių kiekis lemia didžiausią darbuotojų kaitą ir dideles investicijas į darbdavio įvaizdį.

Didžiausias darbuotojų skaičius dirba FMCG tinkluose, kuriuose konkurencija tarp geriausiųjų darbuotojų yra itin didelė. Specializuotiems mažmeninės prekybos tinklams svarbūs unikalią patirtį turintys specialistai ir vadovai, kurių kaitos suvaldymas yra vienas pagrindinių sektoriaus žmogiškųjų išteklių tikslų. Mažmeninė ir didmeninė prekyba išsiskiria plačiu personalo poreikiu, nes organizacijose jungia logistikos, finansų, komercijos, IT ir rinkodaros srities specialistus.

19 mlrd.

Eurų sudaro metinė Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriaus apyvarta

8,4

Konkurencingumo
indeksas

Statyba ir NT

Lietuvoje statybos ir NT sektoriuje dirba apie 100000 darbuotojų. Didesni nei kituose sektoriuose rinkos svyravimai lemia didelį dėmesį geriausių specialistų gerovės užtikrinimui.

Šiame sektoriuje dirbantys vadovai dėl savo žinių yra konkurencingi tarptautinėse rinkose, todėl personalo paieška efektyviausia, jei apimama didesnė geografinė teritorija. Statybos ir NT rinka formuoja atskirą darbo rinkos dalį, kurioje bendradarbiavimas vyksta trijų šalių principu. Veikiant šiai sistemai, dėl itin glaudaus bendradarbiavimo, svarbu užtikrinti geriausių specialistų lojalumą ir pastovų lyderių pritraukimą.

100 tūkst.

Darbuotojų Lietuvoje dirba statybų ir NT sektoriuje

7,1

Konkurencingumo
indeksas

Finansai

Lietuvoje šiuo metu veikia 14 bankų (6 komerciniai bankai ir 8 filialai). Ilgametę patirtį turinčios bendrovės darbo rinkos svyravimus jaučia ypač tiksliai.

Svarbu, kad darbo rinkos svyravimams būtų pasiruošta ir geriausi specialistai išlaikytų motyvaciją ir lojalumą savo darbdaviui. Šio sektoriaus dalyviams svarbu užtikrinti labiausiai patyrusių darbuotojų komandų vystymą, taip pat vystant ir jaunų komandų pritraukimą, siekiant užtikrinti pastovų augimą. Aukščiausio lygio vadovai finansų sektoriuje yra aktyvūs darbo rinkos dalyviai, kurie sulaukia konkurentinių pasiūlymų kasmet. Personalo atrankos pagrindinis uždavinys šiame sektoriuje – identifikuoti ilgalaikę naudą galinčius užtikrinti specialistus, kurių patikimumas yra viena pagrindinių šio sektoriaus lyderių savybių.

14

Bankų šiuo metu veikia Lietuvoje: 6 komerciniai bankai ir 8 filialai

7,1

Konkurencingumo
indeksas

Telekomunikacijos

Didžiosios Lietuvos bendrovės vienija daugiau nei 6000 darbuotojų bei daugiau nei 10 partnerių kompanijų. Visi šio sektoriaus dalyviai kovoja dėl tų pačių specialistų, kuriančių kritinę teikiamų paslagų vertę.

Telekomunikacijų srityje kuriami nauji produktai, vystomi klientų aptarnavimo standartai, taikomos IT inovacijos ir t.t. Telekomunikacijų bendrovės konkuruoja dėl itin paklausių IT specialistų, aukščiausio lygio vadovų, pardavimų srities profesionalų, rinkodaros ir vidinių procesų specialistų. Šio sektoriaus personalo atrankos pasižymi didele dinamika dėl itin greitai besikeičiančios rinkos tobulėjant duomenų perdavimui.

6000

Darbuotojų vienija didžiosios Lietuvos bendrovės, bei daugiau nei 10 partnerių kompanijų

7,2

Konkurencingumo
indeksas

Gamyba

Sektorius sukuria apie ¼ viso Lietuvoje fiksuojamo BVP. Daugybė vystomų „Lean“, „6S”, „Continuous Improvement“ projektų ugdo geriausius gamybos specialistus.

Lietuvoje kuriami Skandinavijos ir Vakarų Europos gamintojų padaliniai pritraukia geriausius vadovus ir sukuria didelę konkurenciją vidinėje rinkoje. Gamybos efektyvumui augant personalo tobulėjimas privalo būti užtikrinamas tiek esamų specialistų ugdymu, tiek patyrusių vadovų pritraukimu. Dėl aukštesnio už pasiūlą geriausių specialistų poreikio, gamybos srityje galvų medžioklė yra pagrindinė personalo atrankos strategija.

¼

Viso Lietuvoje fiksuojamo BVP sukuria gamybos sektorius

7,6

Konkurencingumo
indeksas

Farmacija

Kasmet Lietuvoje aukštajį medicinos srities išsilavinimą įgyja apie 1500 specialistų. Naujausios technologijos skubina mokslo įstaigas adaptuotis ir vystyti mokslų programas.

Skirtingų sričių farmacijos ir medicinos specialistai gali rinktis iš geriausių rinkos darbdavių, kurie privalo didinti konkurencinius darbdavio pranašumus. Inovacijos šioje srityje užtikrina stambiausių bendrovių veiklą, o smulkesnėms yra būtinos, norint planuoti augimą. Medicijos ir farmacijos sričių vadovų žinios yra unikalios, todėl šios srities specialistų paieškos kokybė yra pagrindinis verslo sėkmės faktorius.

1500

Specialistų kasmet Lietuvoje įgyją aukštajį medicinos srities išsilavinimą

7,9

Konkurencingumo
indeksas

Teisė

Šioje srityje didžiausia konkurencija vyksta tarp ilgesnę nei 7 metų patirtį turinčių specialistų. Ribotas aukščiausio lygio specialistų skaičius rinkoje diktuoja didelę konkurenciją tarp stambiausiųjų žaidėjų.

Kompetencijos centrų pastovumas šioje srityje lemia klientų lojalumą, kuris yra svarbiausias siekiant geriausių rezultatų ir plėtros. Teisės srityje patikimumas ir pastovumas yra neatskiriamos sėkmingo verslo dalys. Šio sektoriaus vadovų pasikeitimai dažnai lemia visos organizacijos pokyčius, todėl galvų medžioklės projektuose būtinas išskirtinis konfidencialumas.

Dėl 7

Ir daugiau metų patirtį turinčių specialistų vyksta didžiausia konkurencija šioje srityje

8,1

Konkurencingumo
indeksas

Viešasis sektorius

Šiame sektoriuje Lietuvoje dirba apie 370000 specialistų. Viešojo sektoriaus įstaigos kovoja dėl tų pačių specialistų, kaip ir privatus sektorius.

Siekiant užtikrinti efektyvumą, svarbu judėti pirmyn išlaikant privataus sektoriaus įmonių diktuojamą tempą ir išlikti konkurencingais dėl geriausių darbuotojų. Valstybinio sektoriaus atrankos grindžiamos protokolu, tačiau didžiausias iššūkis yra vykstanti sektoriaus transformacija. Teisingai įgyvendinus naujų pareigybių nuostatas, personalo atrankos rezultatai viešajame sektoriuje gali lemia puikius ilgalaikius rezultatus.

370 tūkst.

Specialistų Lietuvoje dirba šiame sektoriuje

5,1

Konkurencingumo
indeksas