Darbuotojų paieška ir atranka

Kiekvienos organizacijos vystymąsi lemia tinkamai nustatyti tikslai, priemonės ir, svarbiausia – tinkamai atrinkti motyvuoti reikiamų sričių darbuotojai. Atranka tampa pirmuoju žingsnių link rezultato. Tai, kokiais kriterijais vadovaujantis ji yra atlikta, lemia įmonės rezultatus. Svarbiausia atrankoje – tinkamas partneris, kuris paieškos procesą laiko savo pagrindine paslaugų ašimi. Tik visiška koncentracija į būtent darbuotojų atranką lemia aukščiausius kokybinius standartus. Indigroup biurai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atitinka šį parametrą – teikia koncentruotas darbuotojų atrankos paslaugas.

Indigroup klientai darbuotojų atranką vertina kaip procesą, vedantį į teigiamus pokyčius įmonėje. Nepriklausomai nuo to, ar ieškoma pozicija yra naujai suformuota, ar ieškomas darbuotojas pakeisti prieš tai buvusį, visuomet keliame tiek kriterijus kandidatams, tiek tikslus jų kuruojamai sričiai. Tokiu būdu esame atsakingi ne tik už sėkmingą paieškos ir atrankos procesą, tačiau ir jų sėkmę dirbant numatytoje pozicijoje. Detalizuoti tikslai pozicijai yra įtraukiami į atrankos proceso planą ir tampa rodikliu renkantis tinkamiausią kandidatą. Vertindami jo patirtį ir pasiekimus, detalizuojame klientui galimą kandidato efektyvumą jį samdant ir palyginame jį su kitų kandidatų potencialu pasiekti numatytus tikslus. Taip atliekame SWOT analizę kiekvieno kandidato atveju.

LT, LV, EE

Teikiame koncentruotas darbuotojų paieškos paslaugas Lietuvos, Latvijos bei Estijos darbo rinkose1

Darbuotojų paieškos agentūra matuojanti kiekvieną operaciją

Ilgalaikės vertės kūrimas darbuotojų atrankos paslaugoje yra būtinas uždavinys. Nors pati darbuotojų paieška, kaip paslauga, apima tik darbuotojo kuriamos vertės grandinės pradžią, tačiau yra svarbiausia jos dalis. Įdarbinto kandidato efektyvumui nustatyti naudojame pastovią komunikaciją su klientu ir kandidatu mažiausiai 3 kartus per metus. Toks metodas padeda klientui įvertinti darbuotojo įsitraukimą, jo nuomonę apie pirmuosius mėnesius naujoje pozicijoje, suteiktą laisvę priimti sprendimus.

Progresui matuoti naudojame vidinę metodiką, kuri padeda mums nesustoti gerinti kokybinių rezultatų. Nuo 2010 m. matuodami darbuotojų paieškos rezultatus pagrindiniais rodikliais laikome:

  • Darbuotojų atrankos efektyvumą, t.y. laiką, per kurį galime pasiūlyti klientui geriausius ieškomos srities darbuotojus.
  • Kandidatų patekimo į antrąjį etapą konversiją, t.y. kiek iš viso iš pasiūlytų kandidatų patenka į antrąjį atrankos etapą.
  • Atrinktų kandidatų karjeros kliento įmonėje trukmę.

Šie rodikliai lemia darbuotojų atrankos metodų evoliuciją. Pvz. gerindami pirmąjį rodiklį, kiekvienais metais trumpiname kandidatų informavimo trukmę, pasirenkame modernesnius būdus pateikti atsakymus į kandidatų klausimus ir numatome aiškius terminus nuo kandidato suradimo iki pokalbio su juo ir pristatymo klientui. Taip kiekvienas rodiklis gėrėja nuo pat jo įvedimo 2010 m. iki paskutinio matavimo 2020 m.

1 Indigroup atstovybės veikia Vilniuje, Rygoje ir Taline

Darbuotojų atrankos kanalai

Kiekvienais metais darbuotojų paieška evoliucionuoja. Tai lemia ne tik kandidatų pasiekimo technologijų inovacijos, tačiau ir svertų darbo rinkoje evoliucija. Šiuo metu darbuotojų paklausos ir pasiūlos santykiui ryškiai esant darbuotojų pusėje išryškėję ekstremumai kai kuriose srityje. Paklausos ir pasiūlos skirtumai ryškiausiai vertinami IT srityje, todėl čia viešosios darbuotojų paieškos kanalas tampa daugiau darbdavio įvaizdžio formavimo, o ne darbuotojų paieškos kanalu. Tiesioginės atrankos kanalą naudojame kaip pagrindinį kanalą visų tipų darbuotojų atrankose, tačiau jį dubliuojame su viešąja darbuotojų paieška bei rekomendacinių paieškos metodu. Taigi, bendrai Indigroup išskiria 3 darbuotojų paieškos metodus:

  • Tiesioginį – galvų medžioklės
  • Viešąjį – socialiniai tinklai, darbo paieškos portalai.
  • Rekomendacinį – netiesioginę komunikaciją su rekomendacijas galinčiais pateikti sričių vadovais (naujas metodas, taikomas nuo 2017 m. pradžios).

Unikalu yra tai, jog kiekviename darbuotojų paieškos projekte naudojame visus tris metodus vienu metu. Tokiu būdų paieška tampa ir aktyvi, ir reaktyvi vienu metu. Tai leidžia pasiekti visus tinkamus kandidatus nepriklausomai nuo jų motyvacijos keisti darbą. Indigroup atliekama darbuotojų atranka apima tiek pasyvius, tiek aktyvius darbo rinkoje kandidatus nepriklausomai nuo to ar ieškome įmonės vadovo, ar funkcinės grandies specialisto. Kiekvienas paieškos ir atrankos projektas turi savo planą, kuriame numatomos tiesioginės darbuotojų paieškos priemonės. Indigroup taiko tiesioginio kontakto, rekomendacines bei konsultacines darbuotojų paieškos taktikas. Visų šių taktikų naudojimas vienu metu leido mums pasieki 30% didesnį darbuotojų pritraukimą bei sumažinti vadovų paeiškos projektų trukmę 25%.

3 metodai

Indigroup naudoja tiesioginės, viešosios bei rekomendacinės darbuotojų paieškos metodus kiekvienoje atrankoje vienu metu

Darbuotojų paieškos būdai

Darbuotojų atranka, kaip paslauga, reikalauja greičio. Tinkamo kandidato motyvacija keisti darbą yra riboto laiko, kol jam yra pasiūlomas tinkamas darbo pasiūlymas. Indigroup nustatyti reakcijos į terminai yra griežti. Atsakymas į potencialaus kandidato užklausą turi būti pateiktas per vieną darbo dieną, tiesioginės paieškos tinklelis pagal kliento reikalavimus yra paruošiamas per 3 darbo dienas nuo atrankos pradžios, o tinkamo kandidato pokalbio suderinimas visuomet vyksta CV gavimo dieną.

Vadovaudamiesi tokiais terminais sukuriame dinamišką atrankos procesą, kurį vykdydami galime atlikti pilną darbo rinkos paieškos ciklą per mažiau nei 30 darbo dienų. Šiame termine dar slypi sąlyga, kad pirmąją kandidatų grupę klientui visada pateikiame per pirmas 10 darbo dienų nuo darbuotojų paieškos pradžios.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kaip vyksta darbuotojų paieška?

Darbuotojų paieška prasideda nuo poreikio suformavimo ieškomai pozicijai nurodant būtinus ir nebūtinus, tačiau pozicijai pravarčius kriterijus. Apibrėžus juos nustatomos atlygio ribos pozicijai bei atrankos etapų skaičius. Turint šią informaciją sudaromas išplėstinis tinkamų, tačiau pasyvių kandidatų sąrašas bei pradedama tiesioginė paieška, kurią lydi viešoji paieška aktyvių kandidatų sudominimui

Kaip pritraukti darbuotojus?

Pasyvių darbuotojų pritraukimui norimai pozicijai reikia būtent ieškomai pozicijai aktualių verčių ir jų komunikacijos. Įmonė, be savo turimo produkto ar paslaugos įdomumo ir išskirtinumo, privalo turėti ir išplėstinį verčių paketą, kuris potencialiems kandidatams turi būti aiškiai suvokiamas. Svarbu išskirti vertes pagal pozicijų lygius: administracijos lygio darbuotojams papildomas sveikatos draudimas gali būti vertinamas kaip didelė vertė, tačiau vadovo lygio darbuotojams ši vertė galėtų būti tiesiog papildanti kitas vertes.

Kaip valdyti darbuotojų paieškos procesą?

Darbuotojų paieškos procese dalyvauja HR specialistai ir samdantys vadovai. Abiems pusėms prieš atranką reikia numatyti atrankos projekto trukmę ir taisykles. Taisyklės gali apimti maksimalų dienų skaičių tarp vieno ir kito atrankos etapo, kiekvieno atrankos etapo trukmę, užduočių vertinimo kriterijus ir kt. Žinant, kokie yra tikslūs etapai bei terminai, abi pusės gali sėkmingai valdyti darbuotojų paieškos proceso tiek terminų, tiek kokybinių atžvilgiu.

Kokį vertinimo modelį naudoti darbuotojų paieškai?

Vertinimo modelį HR specialistams reikia aptarti iš anksto su samdančiais vadovais. Nesvarbu, kiek kriterijų numatyta pozicijai, juos prieš atranką reikia suskirstyti prioriteto tvarka ir numatyti, kaip kiekvienas iš jų bus tikrinamas (užduotis, klausimas darbo pokalbyje, techninio pokalbio dalis ir kt.). Svarbu suprasti, kad vienas iš kandidatų vertinimo modelio aspektų yra trukmės parametras. Jei vertinimo modelis kokybiškai geras, tačiau užtrunka tiek laiko, kad kandidatai atsisako pasiūlymo viduryje proceso, tokį modelį reikia optimizuoti.