Personalo atranka

Intelektuali personalo atranka.
Asmenybėmis paremta lyderystė.

Personalo atrankos paslaugos

Indigroup – verslo pripažintas personalo atrankos partneris, veikiantis rinkoje nuo 2010 m. Per tą laiką, dedikuotų personalo atrankos partnerių dėka, sėkmingai išplėsta paslaugų geografija, įdiegtas personalo atrankos kokybės standartas, įgyvendinta beveik 1000 atrankos projektų. Sėkmės paslaptis – aiški vizija ir ambicingi tikslai. Ilgametės investicijos į darbuotojų paieškos ir atrankos procesus, komunikacijos kanalus bei patikimų įmonės partnerių ir specialistų tinklą, leido Indigroup pelnyti patikimo personalo atrankos partnerio vardą. Regiono verslo lyderių pasitikėjimas – Indigroup ilgalaikės sėkmės priežastis.

96 % Klientų lojalumas

250 Klientų skaičius per 10 metų

93 Įdarbintų kandidatų vidurkis per metus

22 d.d. Vidutinė atrankos trukmė

Paslaugos

Vadovų paieška ir atranka

Vadovų keitimo procesas yra didelės svarbos pokytis verslui, todėl jį planuojant reikia gerai žinoti darbo rinką, atlygio ribas, kandidatų pasiūlos dydį ir darbovietės konkurencinius pranašumus prieš kitus darbdavius. Vadovų paieškos specialistai su šiais parametrais dirba kasdien, tad vos pamatę ieškomos vadovo rolės aprašymą, jie gali numatyti tiek potencialių kandidatų skaičių, tiek jų atlygio lūkesčius, tiek atrankos terminą.

Kiekviena kompanija, kuri ieško vadovo, turi būti tiksliai numačiusi atrankos procesą. Kandidatų pokalbių skaičių, pokalbių temas ir turinį, testavimo metodologijas, užduotis, pasiūlymo pateikimo standartus, lankstumą kontrapasiūlymui. Įmonės veikloje vadovo keitimas nėra kasdienybė, tad vadovų paieškos ir atrankos agentūros pasirinkimas yra kritiškai svarbus.

Geri vadovai darbo neieško ir būtent todėl Indigroup vadovų paieškos procese pasyvūs kandidatai sudaro daugiau nei 80 % visų kandidatų ir šis rodiklis kyla kasmet jau 10 metų.

Pirmieji kandidatai visuomet būna pristatomi per pirmas 2 savaites nuo atrankos pradžios. Indigroup klientai visuomet renkasi iš 4-6 tinkamų kandidatų į vadovo poziciją.

Išsirinkti neužtenka, tad Indigroup užima derybinio tarpininko rolę tarp atrinkto kandidato ir kliento. Taip užtikrinama abipusė vadovų paieškos ir atrankos proceso nauda.

Personalo paieška ir atranka

Kiekvienas personalo atrankos projektas yra galimybė verslui, kuria būtina pasinaudoti.
Geriausi specialistai ieško darbdavių, kurie žino, ko nori iš darbuotojo, yra numatę trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus bei darbuotojo karjeros kelią. Visa tai reikia tinkamai iškomunikuoti geriausiems specialistams.

Kur juos rasti? Kaip juos motyvuoti? Kaip atrinkti geriausią? Kaip susitarti? Kaip viską įgyvendinti per greičiau nei mėnesį?

Šie klausimai yra personalo atrankos bendrovių kasdienybė. Į jų sprendimą investuojama kasmet, o atrankos procesai yra gludinami iki maksimalaus efektyvumo, kurį vadiname geriausiu motyvuotu kandidatu per mažiausią terminą.

Indigroup personalo atranka yra paremta 3-imis kanalais: pasyvia darbo rinka (galvų medžiokle), vieša paieška ir rekomendacine paieška.

Kandidatų imtis yra tokia didelė, kad galime drąsiai teigti, kad kiekvienos atrankos metu peržiūrima 100 % tinkamos specialistų grandies.

Pirmųjų kandidatų netenka laukti nė 2 savaičių, o jų bendras skaičius svyruoja nuo 4 iki net 8. Ir visi jie yra tinkami, su patikrintomis rekomendacijomis, aukšta motyvacija bei nuodugniai supažindinti su pozicijos aktualumu, darbdavio lūkesčiais ir organizacijos veikla. Didelė imtis ir aukšta kandidatų grupės kokybė leidžia darbdaviui susidaryti tikslų darbo rinkos vaizdą bei objektyviai pasirinkti tinkamiausią kandidatą.

Galvų medžioklė

Personalo atranka viešaisiais kanalais gali sudaryti tik maksimaliai 20 % viso kandidatų pritraukimo. Likęs pritraukimas yra kritiškai svarbus ir jo pasiekimui reikalinga galvų medžioklė, kurią personalo atrankos specialistai dar vadina tiesiogine paieška. Galvų medžiokle paremta personalo atranka leidžia darbdaviui rinktis iš geriausių rinkos specialistų ir vadovų, nepriklausomai nuo jų aktyvumo darbo rinkoje

Geriausi ieško geriausių, tad galvų medžioklei būtinas patyręs ir pripažintą reputaciją turintis atrankos partneris. Prieš apsispręsdami dalyvauti atrankoje, paklausiausi darbo rinkos kandidatai visada turi daug su pozicija, darbdaviu bei perspektyva susijusių klausimų. Galvų medžioklės metu šie klausimai yra neišvengiamai užduodami personalo atrankos įmonei. Konkurencingoje darbo rinkoje, reakcijos laikas į šiuo klausimus yra matuojamas ne dienomis, o valandomis.

Geriausi iš ieškančių ar geriausi iš visų? Galvų medžioklė leidžia darbdaviui rinktis iš pačių geriausių specialistų ir vadovų darbo rinkoje.

Kiekvienos Indigroup personalo atrankos tikslas – geriausi kandidatai. Būtent todėl galvų medžioklė yra pagrindinė kiekvienos Indigroup atrankos proceso dalis. Taikydami galvų medžioklę visose atrankose be išimties.

2019 m. mes pasiekėme unikalų rodiklį: padvigubinome pasyvių kandidatų sudominimo santykį nuo 1/10 iki 1/5. Tai lėmė dedikuoti atrankos projektų vadovai skirtingoms sritims, betarpiška gyva komunikacija su kandidatais ir KPI, orientuoti į kuo didesnio tikslinio kandidatų sąrašo sudarymą atrankos pradžioje.

IT specialistų paieška ir atranka

IT specialistų paieškai reikalingi dedikuoti IT atrankų profesionalai ir metodologija. Turėdami abu šiuos resursus esame nepamainomas ilgalaikis partneris programuotojų, QA specialistų, IT analitikų, IT projektų vadovų, Scrum Master’ių, SysAdmin’ų ir kt. rolių paieškoje. Mus vertina dėl IT atrankų dalyvaujančių kandidatų skaičiaus, jų kompetencijos lygio, pirmųjų kandidatų pristatymo greičio ir puikių techninių IT žinių, kurios būtinos efektyviai komunikacijai su IT kandidatais.

Devpool by Indigroup – jau trečioji versija metodologijos, skirtos būtent IT specialistų paieškai. Ši metodologija leido padidinti vidutinį IT atrankoje dalyvaujančių kandidatų skaičių nuo 4,0 iki 6,8 per paskutinius dvejus metus skaičiuojant nuo 2017 m.

Pirmieji kandidatai IT atrankose vidutiniškai pristatomi per 1,5 savaites nuo atrankos pradžios. Tai yra vienas trumpiausių terminų IT atrankų rinkoje.

Pasyvių kandidatų pritraukimas yra vienas svarbiausių svertų sėkmingai IT darbuotojų atrankai. Tai suprasdami bendraujame su IT specialistais ir teikiame jiems konsultacijas nuolat - net ir tuomet, kai poreikio jų kandidatūrai nėra. Tai suteikia didžiulį pranašumą, kai kandidatų reikia čia ir dabar.

Vadovų vertinimas

Prieš kiekvieną vadovų grandies pokyčių etapą reikalinga motyvuota ir pagrįsta nuomonė apie esamos vadovų komandos sudėtį bei potencialą. Pačiam darbdaviui vadovų vertinimas yra sudėtingas dėl uždaros organizacijos aplinkos, dažnai yra lydimas perteklinės vidinės įtampos ir labai imlus laikui procesas. Tinkamai įvertinti aukščiausio lygio vadovus gali tik kasdien tokio paties lygio vadovus vertinantis personalo paieškos specialistas. Toks, žinoma, gali dirbti tik personalo atrankos įmonėje, kuri kasdien vykdo aukščiausio lygio vadovų atrankas.

Vadovų vertinimo projektas nustato stipriausias ir silpniausias vadovų grandis, kiekvienos grandies motyvacijos lygį, atlygio ir kompetencijos atitikimą, vadovavimo stiliaus vientisumą bei konkurentų to paties lygio vadovų grandžių verčių skirtumus. Visa ši informacija yra nešališka ir paremta objektyviais duomenimis, surinktais tiesioginių pokalbių su vadovais metu.

Kaip žinoti, ar vadovų grandis yra pakankamai stipri? Vidiniais bendrovės resursais sėkmingai šio projekto įgyvendinti negalima dėl šališkumo.

Personalo atrankos bendrovės ne tik yra objektyvios, tačiau kasdien dirba su aukščiausio lygio vadovais visose srityse, tad geriau nei bet kas kitas gali įvertinti kiekvieno vadovo kompetenciją ir atitikimą rolei bei organizacijos poreikiams.

Vadovų komandos vertinimo paslauga užtrunka nuo 3 iki 7 savaičių priklausomai nuo įmonės dydžio. Tuo pačiu galima nustatyti ir atskirus KPI, kurie labiausiai rūpi klientui bei įtraukti juos į vadovų vertinimo bendrą skalę. Taip gaunamas rezultatas yra ypač naudingas, nes be bendrųjų indikacijų nurodo ir tuos duomenis, kurie klientui yra aktualiausi pagal jo verslo pobūdį.

Vykdomos paieškos

Sektoriai