Konfidenciali vadovų paieška: priemonės, rizikos ir kompetencija

Konfidenciali vadovų paieška yra subtilus procesas, kurio valdymui reikalingos taisyklės ir labai griežtas jų paisymas. Vadovo pareigų keitimas įmonėje turi dvi konfidencialumo puses: vidinė įmonės bei išorinė darbo rinkos. Galima taikyti tiek vieną, tiek kelias konfidencialumo ašis viename vadovų paieškos projekte, bet tai turi būti suderinta iš pat pradžių, kad būtų galima užkirsti kelią visoms rizikoms.

Atsakomybės paieškos

Jei konfidenciali vadovų paieška vykdoma profesionaliai ir įmonės vidaus darbuotojai nežino apie šią paiešką, tuomet atsakomybė už šio proceso organizavimą tenka labai siaurai informuotų įmonės darbuotojų kategorijai bei vadovų paieškos įmonei. Iš anksto suderintos veiksmų ribos turi užkirsti kelią informacijos nutekėjimui. Vadovų paieškos įmonė turi būti atsakinga už viešosios ir galvų medžioklės konfidencialų organizavimą, tačiau negali būti atsakinga už vidinę įmonės komunikaciją. Ši dalis visiškai priklauso nuo apie atranką žinančių įmonės darbuotojų gebėjimo išlaikyti vidinį konfidencialumą. Už konfidencialumą iš įmonės vidinės pusės yra atsakingas ir pats kandidatas, tačiau ši dalis dažnai yra mažai eskaluojama. Pats kandidatas gali atskleisti ieškomos pozicijos detales darbdavio aplinkos asmenims, tad tai yra dar viena papildoma rizika, kurią reikia aptarti prieš pradedant bendrauti su kandidatais.

Rizikų valdymas

Rizika įmonės viduje atskleisti apie vykdomą vadovų paiešką visada egzistuoja ir reikia turėti veiksmų planą, ką reiktų daryti tokiu atveju. Už šią sritį dažnai būna atsakingi vidinės komunikacijos specialistai, tačiau būna atvejų, kai šie specialistai nepatenka į informuotų apie vadovų paiešką sąrašą. Tokiu atveju ši komunikacijos strategija turi būti suderinta be jų pagalbos padedant vadovų paieškos partneriams. Kandidatų konfidencialumo išlaikymo riziką dalinasi tiek personalo atrankos įmonė, tiek pats darbdavys. Vadovų paieškos bendrovei svarbu užtikrinti, kad atskleisdama bet kokią informaciją apie kandidatą klientui, ji gautų kandidato sutikimą. Darbdaviui labai svarbus aspektas – konfidencialus kandidato rekomendacijų tikrinimo modelis, kuris turi būti irgi suderintas su pačiu kandidatu. Kiekvieno įmonės vadovo etika kandidato konfidencialumo klausimu yra skirtinga, tačiau sulaužius konfidencialumo principus kenčia abi pusės, tad tiek darbdavio, tiek kandidato interesas turi būti vieningas – konfidencialumo išlaikymas.

Konfidencialiam vadovų atrankos projektui reikalingos kompetencijos

Pasitikėjimo klausimas konfidencialumo užtikrinimui yra labai svarbus. Jei išankstinio pasitikėjimo kandidatas nejaus iš vadovų paieškos atrankos projektų vadovo, tuomet komunikacija net neužsimegs. Gebėjimas komunikuoti apie konfidencialumo lygį bei konfidencialumo užtikrinimo plano turėjimas yra būtinos kompetencijos vadovų atrankos projektų vadovui. Šios kompetencijos taip pat formuoja ir patikimumo įvaizdį, kurį vadovai visada įvertina prieš tapdami kandidatais konfidencialioje paieškoje. Darbdavio pusės kompetencija taip pat svarbi, nes ji turi tęsti atrankos projektų vadovo pradėtą darbą. Svarbu turėti padidinto konfidencialumo priemones: susitikimus ne viešoje darbo aplinkoje, išankstinį informavimą apie susitikimo dalyvius ir jų tvirtinimą, jokios išeinančios informacijos trečiosioms šalims.

Įžvalgą parengė

Karolis Blaževičius

Indigroup vykdomasis partneris

Mumis pasitiki