Personalo paieška ir atranka

Kultūrinės ir vertybinės evoliucijos procesas yra neatsiejama šių dienų intelektualios organizacijos ar įmonių grupės dalis. Jis yra pradedamas įmonės įkūrėjų, vadovų ir tęsiamas jos darbuotojų. Organizacijos progresą ir nuoseklų augimą užtikrinantys darbuotojai yra ne tik įmonės plėtros prioritetas bet ir personalo paieškos tikslas, kurį pasiekti yra gyvybiškai svarbu. Kai personalo atrankos projekto tikslai yra tokie patys, kaip ir kompanijos ilgalaikiai tikslai, tuomet pridėtinė vertė yra garantuota.

Kiekviena personalo paieška yra iš anksto suplanuotas projektas su kokybės rodikliais. Indigroup mes tikime, kad produktyviam personalo atrankos įmonės darbo procesui užtikrinti būtinos trys dedamosios galvų medžioklės dalys:

  • Darbo rinkos tikslinės auditorijos ir jos motyvatorių analizė personalo paieškos pradžioje
  • Gerąja praktika pagrįsta personalo atrankos etapų struktūra.
  • Skirtingoms rinkos ir veiklos sektoriams dedikuoti personalo paieškos specialistai.
1+1+1

Vidutinės ir aukštos grandies specialistų atrankos projektai įgyvendinami trimis metodais: rekomendaciniu, viešuoju ir tiesioginiu.

Indigroup šiuos personalo atrankos principus sėkmingai taikome daugiau kaip 200 vidutinio ir stambaus verslo įmonių Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Nuo 2010 m. su savo klientais dalinamės sukaupta ilgamete personalo paieškos ir atrankos praktika bei kartu prisiimame atsakomybę už strateginius sprendimus.

Personalo atranka reikalauja adaptyvios kokybės valdymo sistemos. Tik 4% visų personalo paieškose dalyvaujančių specialistų grandies ir 2% vadovų grandies kandidatų yra atrenkami į numatytas pozicijas. Dėl šios priežasties ilgalaikiai, argumentuoti sprendimai yra neatsiejama kiekvieno Indigroup specialistų vykdomo personalo atrankos projekto dalis. Investavome į kandidatų vertinimo 3-imis kryptimis metodologiją, todėl kiekviena mūsų vykdoma naujų darbuotojų paieška turi iš anksto numatytą ciklų ir parametrų skaičių. Tikime savo klientais ir jų pasitikėjimą vertiname kaip didžiausią mūsų pasiekimą.

>70%

Daugiau nei 70% kandidatų darbuotojų atrankos metu yra tiesioginės paieškos - galvų medžioklės rezultatas

>50000

Indigroup valdoma specialistų profilių socialinių tinklų paieškos aprėptis Lietuvos teritorijoje

4

Tiek šalių darbo rinkų apima kiekviena Indigroup personalo atranka nepriklausomai nuo darbo vietos

95%

Vidutinis Indigroup personalo atrankos atmetimo rodiklis*

* Susumavus tiesioginės (galvų medžiokės), viešosios ir rekomendacinės personalo paieškos rodiklius 95% suinteresuotų kandidatų nepatenka į antrąjį atrankos etapą