Personalo paieška

Personalo atrankos paslaugos yra neatsiejamos nuo bet kurios šių dienų intelektualios kompanijos ar įmonių grupės. Personalo paieška, kaip paslauga, leidžia įmonei įvertinti geriausius darbo rinkos dalyvius, palyginti juos tarpusavyje ir motyvuotai pasirinkti geriausiai poreikius atitinkantį kandidatą. Kiekvieno projekto tikslas yra tiesiogiai susijęs su ieškomam darbuotojui keliamais tikslais ir jų matavimo rodikliais (KPI), todėl atrankos agentūra užtikrina, kad siekia to paties tikslo, kokį klientas kels būsimam darbuotojui.

Organizacijos progresą ir nuoseklų augimą užtikrinantys darbuotojai yra ne tik kompanijos plėtros prioritetas bet ir personalo paieškos tikslas, kurį pasiekti yra gyvybiškai svarbu. Kai personalo paieškos projekto tikslai yra tokie patys, kaip ir kompanijos ilgalaikiai tikslai, tuomet pridėtinė vertė yra garantuota. Tokiu atveju sėkminga kolektyvo paieška tampa kiekvieno naujo kompanijos plėtros etapo pradžia.

Kiekviena darbuotojų paieška yra iš anksto suplanuotas projektas su kokybės rodikliais. Indigroup mes tikime, kad produktyviam darbuotojų atrankos kompanijos darbo procesui užtikrinti būtinos trys dedamosios kolektyvo paieškos dalys:

  • Darbo rinkos tikslinės auditorijos ir jos motyvatorių analizė personalo paieškos pradžioje.
  • KPI matuojamų personalo paieškų etapų struktūra.
  • Skirtingoms rinkos ir veiklos sektoriams dedikuoti darbuotojų paieškos specialistai.

Darbuotojų atrankos įmonės dedikuoti specialistai

Tikslas – kiekvienai verslo sričiai dedikuoti personalo paieškos projektų vadovai. Žinodami specifinę terminologiją, iš anksto numatydami tikslinių darbdavių sąrašus bei puikiai žinodami kiekvienos verslo šakos darbuotojų motyvatorius, Indigroup dedikuoti projektų vadovai gali pateikti kokybišką rezultatą itin greitai. Taip darbuotojų paieškos įmonė tampa kliento ir kandidato partneriu, užtikrinančiu, kad abiejų pusių tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti. Žinodami kandidatų karjeros lūkesčius bei kliento tikslus, Indigroup specialistai priima tik ilgalaikės naudos klientui vertus darbuotojų paieškos sprendimus.

1+1+1

Vidutinės ir aukštos grandies specialistų atrankos projektai įgyvendinami trimis metodais: rekomendaciniu, viešuoju ir tiesioginiu. Tiesioginė paieška, dar vadinama galvų medžiokle, yra efektyviausias šiuo metu Indigroup naudojamas paieškos metodas

Personalo paieškos kompanijos rodikliai

Indigroup agentūra šiuos personalo atrankos principus sėkmingai taiko daugiau kaip 200 vidutinio ir stambaus verslo įmonių Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Šiame regione personalo paieška dėl didelių darbo rinkos svyravimų turi būti itin lanksti. Nuo 2010 m. su savo klientais dalinamės sukaupta ilgamete personalo paieškos ir atrankos praktika bei kartu prisiimame atsakomybę už strateginius sprendimus. Su mūsų pagalba klientai jau išplėtė verslus į daugiau nei 20 naujų užsienio rinkų, suformavome daugiau nei 100 naujų padalinių su vadovų grandimis, atrinkome C lygio vadovus daugiau nei 20-čiai didžiausių įmonių Lietuvoje šimtuko narių. Visa tai pasiekėme matuodami savo atrankų projektų kokybės rodiklius ir kiekvienais metais keldami jiems vis aukštesnius tikslus. Atliekamų atrankos veiksmų ir atrankos efektyvumo santykiui kylant, užtikriname klientų lojalumą tiek specialistų, tiek vadovų atrankų srityse.

Personalo paieškos reikalauja adaptyvios kokybės valdymo sistemos. Tik 7% visų darbuotojų paieškose dalyvaujančių specialistų grandies ir 3% vadovų grandies kandidatų yra atrenkami į numatytas pozicijas. Dėl to ilgalaikiai, argumentuoti sprendimai yra neatsiejama kiekvieno Indigroup įmonės specialistų vykdomo personalo atrankos projekto dalis. Investavome į kandidatų vertinimo 3-imis kryptimis metodologiją, todėl kiekviena mūsų vykdoma naujų darbuotojų paieška turi iš anksto numatytą ciklų ir parametrų skaičių. Personalo paieškos turi būti aiški klientui, todėl Indigroup partneriai žino apie veiksmus, kuriuos atliekame atrankos metu kiekvieną savaitę, taip galėdami aiškiai planuoti rezultatus. Tokia personalo paieška lemia aukščiausią pasitikėjimą, todėl mes tikime savo klientais ir jų pasitikėjimą vertiname kaip didžiausią mūsų pasiekimą.

Dažniausiai užduodami klausimai:

Kokias strategijas naudoti personalo paieškai?

Personalo paieškos strategija priklauso nuo poreikio. Jei reikia darbuotojo čia ir dabar, strategijoje greitį reikia derinti su kokybe. Jei ieškomas aukšto lygio specialistas, strategijoje kokybės su greičiu derinti jau nereikia. Personalo paieškos strategiją turi sudaryti veiksmų planas, norimo rezultato apibrėžimas bei laikotarpis, per kurį tą rezultatą galime pasiekti. Pvz. samdant marketingo vadovą strategiškai reiktų numatyti 30 – 35 darbo dienų paieškos proceso trukmę, reiktų numatyti 3-4 pokalbio struktūrą bei reiktų numatyti, koks yra idealus kandidatas bei kokias išlygas artimam idealiam kandidatui galime daryti priimant sprendimą.

Kaip vyksta personalo atranka ir ką reikėtų žinoti?

Personalo atranka, jei šį procesą atskiriame nuo personalo paieškos, vyksta pokalbių su kandidatais etapais. Etapų skaičius ir turinys priklauso nuo ieškomos rolės lygio. Svarbu, kad atrankos etapų nebūtų per daug, nes gali būti prarasta kandidato motyvacija. Atrankos pokalbių struktūra, skaičius ir turinys turi būti numatytas prieš atrankos procesą. Kandidatų patikrinimas užduotimis yra galimas, tik reiktų optimizuoti užduočių atlikimo trukmę, nes dirbantys kandidatai turi ribotą laiką užduotims

Kokie personalo atrankos proceso terminai?

Personalo atranka, be personalo paieškos, gali užtrukti 15 – 25 darbo dienas nuo kandidato gavimo. Ilgesni terminai taikoma aukščiausio lygio vadovų atrankoms, tačiau ir šiuo atveju, atmetant paiešką, atrankos procesas neturėtų trukti ilgiau kaip 35 – 40 darbo dienų.

Kokia personalo atrankos paslaugos kaina?

Personalo atrankos paslaugų kaina priklauso nuo pozicijos lygio bei teikiamų papildomų paslaugų (pvz. atrinkto kandidato bandomojo laikotarpio garantijos). Samdant personalo atrankos kompaniją. Įprastai atrankos kompanijos kainodarą lemia kandidato atlygis padaugintas iš sverto. Svertai gali būti skaičiuojami tiek nuo metinio, tiek nuo mėnesinio atlyginimo. Taip pat dažniausiai yra taikomas pirmasis mokėjimas atrankos pradžioje, skirtas inicijuoti atranką ir pradėti kandidatų atrankos veiksmus.

Pildyti užklausą

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite

>70%

Daugiau nei 70% kandidatų darbuotojų atrankos metu yra tiesioginės paieškos - galvų medžioklės rezultatas

>50000

Indigroup valdoma specialistų profilių socialinių tinklų paieškos aprėptis Lietuvos teritorijoje

14 dienų

Per šį laikotarpį Indigroup vykdant personalo atrankos projektą pasiūlomi pirmiejį kandidatai.

83%

Vidutinis Indigroup personalo atrankos konversijos rodiklis*

* Susumavus tiesioginės (galvų medžiokės), viešosios ir rekomendacinės personalo paieškos rodiklius, 83% klientui pateiktų kandidatų patenka į antrąjį atrankos etapą. Rodiklis apskaičiuotas analizuojant visus Indigroup atliktus personalo atrankos projektus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2021 m.